„Zánět se vyznačuje čtyřmi klasickými příznaky, které popsal již v 1. stol. po Kr. římský lékař Aurelius Celsus. Wirchow později přidal ještě pátý atribut. Jsou to tyto:

Tumor

Rubor

Calor

Dolor

Functio laesa (Wirchow).“ Tolik velký lékařský slovník.

Při podrobnějším zkoumání zjistíme, že to je přesná charakteristika současného vrchního nájemníka Pražského Hradu. A to, prosím, nemám na mysli jeho postupující a stále zjevnější fyzickou a mentální zchátralost, ale funkci, kterou by měl zastávat. Podívejme se na to podrobněji.

1. Tumor, tedy otok, obecně zvětšení objemu. Rozhlédneme-li se po okolí pana prezidenta, vidíme nebývalé zbytnění všech možných funkcí, především různých obskurních poradců, kteří sice nejsou veřejnosti úplně na očích, někteří dokonce beze stopy mizí, o to více pak zbytní vliv těch ostatních. O zduření jeho oblíbené ruské ambasády nemluvě.

2. Rubor – zarudnutí. Tento proces je u Miloše Zemana chronický a stále má tendenci zesilovat. Důkazem buďtež stále silnější autoritářské tendence, projevující se tu odmítáním povyšování generálů, tu nejmenováním vysokoškolských profesorů. Nejmarkantnější je tento přízrak (omluva za drobnou paralelu, samozřejmě, že příznak) při rozdávání státních vyznamenání jeho rudým kámošům. Zemanovo zarudnutí, tedy zrudnutí, popisuje ve své nové knize Jaroslav Kmenta. Ještě jsem nečetl, ale určitě ji nevynechám.

3. Calor, tedy zteplání. Homofobové se zklidní, žádné senzační odhalení se nekoná. Teplo, až horko je kolem Zemana vždy, když vyjede za hranice, případně má vystoupit na nějakém mezinárodním fóru doma. To se vždy půl republiky orosí studem, zatímco druhá polovina se radostí rozžhaví do ruda.

4. Dolor, bolestivost. Tento atribut úzce souvisí s předchozím. Ona první polovina národa, orosená studem, zároveň pociťuje nevolnost a až bodavou fyzickou bolest při jakémkoliv vystoupení prezidenta. Obzvláště bolestivé jsou jeho každotýdenní samolibé bláboly, pardon, „rozhovory“ s jedním chtělbychbýtmoderátorem v jedné soukromé takytelevizi.

5. Functio laesa – porucha funkce. V tomto případě by se už dalo spíše hovořit o ztrátě funkce. Privatizací prezidentského úřadu a svým zaprodáním se cizím mocnostem, zúžil Miloš Zeman funkci prezidenta na plivače jedovatých slin po svých oponentech, v čemž ho zdatně zastupuje jeho nedovzdělaný, sociálně naprosto nevyzrálý mluvčí. Z tohoto pohledu jako bychom prostě žádného prezidenta neměli.

Co s tím? V medicíně existuje, řada postupů, kterými lze zánět léčit. Od medikamentozních, až po ty drsnější, chirurgické. Obávám se ale, že s výše popsanou patologií se toho moc dělat nedá. Některá podebraná pata, holt, obtěžuje až do smrti.

Tak čau příště