Tak se našlo další téma, hodné pozornosti našeho premiéra, mistra demagogie – demografie. Na konferenci o demografii v Budapešti vystoupil s projevem, z něhož jsme se dověděli závratné, až novátorské myšlenky. A sice, že hranicí prosté reprodukce státu je porodnost na úrovni 2,1. A dobrý stát se prý pozná podle toho, jak se snaží tuto míru porodnosti zvyšovat. Takže podle této logiky jsou nejlepšími státy africké a asijské země, kde jsou tato čísla nejvyšší.

Ono je to ale bohužel naopak. Země s největším blahobytem vymírají a ty nejchudší se nekontrolovatelně přelidňují. Jen na okraj: Státy V4, ke kterým náš objevitel čísel porodnosti mluvil, jsou na tom z tohoto pohledu prachmizerně. Všechny čtyři se pohybují na chvostu sledovanosti. Starší údaje zde. S novějšími to asi nebude o moc lepší, když Babiš o nás mluví jako o nejlepších z V4, když máme 1,7.

Babiš jel do Budapešti, aby sdělil světu, že „Vymíráme a že … dlouhodobá projekce vývoje české populace není dobrá“. Dobrý stát se prý pozná podle toho, „že jeho obyvatelé nemají obavu o svou budoucnost a počet jeho obyvatel stoupá“, přičemž „…přírůstek není nahrazen migrací ze zahraničí“. Jak již řečeno, je to právě naopak.

Přírůstek obyvatel opravdu není dán, pane premiére, mírou blahobytu a výší rodičovského příspěvku na třetí dítě. Mimochodem o čtvrtém a dalším jste nemluvil proč? Copak chceme jen prostou reprodukci národa? Viděno pohledem člověka, vnímajícího svět pouze přes šustění bankovek, by to asi mělo v každé rodině vypadat nějak takhle.

A ještě něco k té ne úplně chutné poznámce o migraci (Proč mám dojem, že právě toto bylo hlavním důvodem vaší účasti?). Je to velmi jednoduché. Lidé nezačnou souložit na váš pokyn tak, aby měli minimálně tři děti a tím zvýšený rodičovský příspěvek. Proto bude třeba smířit se s tím, že pokud budeme chtít, aby nás tak rapidně neubývalo, musíme určitou míru migrace připustit.

Jinými slovy: Ano, vymíráme, ale peníze to nevyřeší. A až vymřeme úplně, tak migranti stejně ten uvolněný prostor zaplní. Ale to už se tady nebude mluvit česky.

Nakonec si neodpustím trochu toho sarkasmu: Blábolit v Budapešti o úloze státu při podpoře rodin s třemi dětmi je sice efektní, ale zbude vám potom v rozpočtu ta miliarda pro železniční dopravce a vaše preference, nazvaná „Sleva na jízdném pro důchodce a studenty“?

Tak čau příště.